w przygotowaniu

Spis treści

Wstęp

1. Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego

2. Pierwszy kontakt

3. Ocena stanu noworodka

4. Oznakowanie

5. Odpępnienie

6. Profilaktyka zakażenia przedniego odcinka oka

7. Pomiary antropometryczne

8. Profilaktyka krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K

9. Szczepienia

10. Karmienie piersią