Dieta śródziemnomorska wywiera korzystny wpływ na mikrobiom gruczołu sutkowego

Wyniki badań przeprowadzonych na nieczłowiekowatych naczelnych, opublikowane niedawno w czasopiśmie Cell Reports, donoszą, że rodzaj dostarczanych pokarmów odgrywa rolę w składzie mikrobiomu gruczołów sutkowych. Dieta śródziemnomorska zwiększa liczebność probiotycznych bakterii, które jak wcześniej wykazano, hamują wzrost guzów u zwierząt.”

Jako pierwsi zaobserwowaliśmy, że dieta ma istotny wpływ na populacje mikrobiomu gruczołów sutkowych, co udokumentowano na modelu zwierzęcym. Mikrobiom piersi stał się obecnie celem interwencji chroniących przed nowotworem piersi”, podkreśla Carol Shively z Wake Forest School of Medicine.

Wpływ antynowotworowy diety śródziemnomorskiej
Shively, C. A. et al. Consumption of Mediterranean versus Western diet leads to distinct mammary gland microbiome populations. Cell Rep. 25, 47–56 (2018)

Dieta, jako kluczowy element stylu życiu, została szeroko przebadana pod kątem jej związku z rozwojem raka sutka. Ryzyko nowotworu wzrasta przy wysokotłuszczowej diecie zachodniej, obfitującej w słodycze i produkty przetworzone, natomiast obniża się przy diecie śródziemnomorskiej składającej się głównie z warzyw, ryb i oliwy. Według ostatnich badań w złośliwych guzach piersi występuje mniej pałeczek Lactobacillus w porównaniu ze zmianami łagodnymi, co sugeruje, że zaburzona równowaga mikrobiologiczna może się przyczyniać do rozwoju nowotworu.

“Nie wiadomo jednak, jakie czynniki mogą modulować mikrobiom piersi,” mówi Katherine Cook. “Ponieważ dieta silnie oddziałuje na mikrobiom jelitowy, zdecydowaliśmy się przetestować hipotezę, że może ona wpływać także na populacje gruczołów sutkowych.”

Aby odpowiedzieć na to pytanie, Shively i Cook przeprowadziły badania na samicach makaków (zwierzęta te stanowią dobry model biologii ludzkich piersi). Jedną z zalet takiego modelu w porównaniu z badaniami na ludziach, jest możliwość dokładnej kontroli spożywanych pokarmów przez dłuższy okres czasu. Do badania zakwalifikowano 40 dorosłych małp przydzielonych do 2 grup, które przez 31 miesięcy przyjmowały dietę zachodnią bądź śródziemnomorską. Okazało się, że w tkance gruczołów małp z grupy śródziemnomorskiej znajdowało się 10-krotnie więcej pałeczek Lactobacillus, powszechnie stosowanych w produktach probiotycznych, które jak wykazano wcześniej mają potencjał hamujący wzrost guza u zwierząt z rakiem piersi. Dodatkowo dieta ta zwiększała poziom wtórnych kwasów żółciowych oraz przetwarzanych przez bakterie bioaktywnych związków, które mogą obniżać ryzyko raka piersi.

Na razie jednak nie ma jasności co do tego jaki dokładnie wpływ na ryzyko rozwoju nowotworu mają obecne w tym miejscu drobnoustroje oraz związane z nimi metabolity.

W przyszłości zespół zamierza zbadać wpływ zwiększonej liczby pałeczek Lactobacillus; planują też ocenić, czy doustne interwencje w postaci probiotyków czy olejów rybich mogą wpłynąć na populacje mikroorganizmów w gruczołach sutkowych i guzach piersi. Pod lupę wzięto również oddziaływania wtórnych kwasów żółciowych i bioaktywnych związków modyfikowanych przez bakterie na stan zapalny, wzrost guzów piersi i odpowiedź na podjęte wdrożone leczenie.


➟ Shively, C. A. et al. Consumption of Mediterranean versus Western diet leads to distinct mammary gland microbiome populations. Cell Rep. 25, 47–56 (2018)
➟ Cell Press. “Diet affects the breast microbiome in mammals.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *